Въпроси

 

1. Online-поръчване на ЕКО-стикери

Вчера поръчах своя стикер, днес от моята сметка беше изтеглена сумата за плащането му, а къде е моят стикер?

Процедурата е следната: Online-поръчката става веднага. Ако Вие сте качили заедно с нея и копие на регистрационния талон, ние веднага започваме с обработката й. Ако Вие изпращате копие на талона допълнително по поща или факс, ние започваме работа едва след получаваето му. Това копие ние изпращаме на нашия кооперативен партньор – за контрол след издаване на стикера от наша страна. ТЕХНОТЕСТ АД разполага с налични количества Еко стикери за Германия и съответното издаване на стикера, както и фактурата за това се извършват от служители на фирмата. Този процес може и да продължи няколко дена, като зависи единствено от наличието на изискуемите документи. Ако желаете да вземете стикера на място от територията на ТЕХНОТЕСТ и носите необходимите документи, процедурата отнема не повече от 15 минути.

Защо имате нужда от копие на регистрационния ми талон?

За издаване на еко-стикер е необходимо да извърши внимателна проверка и определяне на екологичната категория на автомобила, за когото е заявен еко-стикер. При това няма нужда автомобилът да минава на физически оглед, а е достатъчен неговият регистрационен талон. Без този документ не може да бъде извършена проверката за определяне на вида на стикера, т.е. изобщо не може да бъде издаден еко-стикер.

Направих online-поръчка, без да кача регистрационния си талон. Къде трябва сега да го изпратя?

Изпратете копието на Вашия регистрационен талон на пощенски адрес: ТЕХНОТЕСТ АД, София 1528, ул. „Поручик Неделчо Бончев” 10; по факс на номер 02-978 11 86 или с електронна поща на stikeri@technotest.bg .

Бих желал да поръчам еко-стикер за моите родители, но той трябва да бъде изпратен на мен и платен от мен. Така адресът за доставката и за получаване на фактурата не съвпадат с тези от талона на автомобила.

Това не е проблем. Името и адресът, които Вие посочвате при поръчката не трябва задължително да съвпадат с името на собственика и адреса, които са вписани в талона на МПС-то.


Ние сме фирма и бихме искали да поръчаме еко-стикер за един автомобил. Какво трябва да направим?

В полето за име на фирма в нашия формуляр, напишете името на фирмата Ви и посочете и адреса така, както искате да се вижда върху фактурата.


Нашата компания има нужда от стикери за автомобили, които обаче са позиционирани на различни места. Можете ли да ни помогнете за поръчката?
Дали за едно или повече МПС-та, процедурата е една и съща. Изпратете ни със заявката списък на регострационните номера на Вашите автомобили, за които искате стикери, копията на талоните им и Вие ще получите от нас еко-стикерите заедно с обща фактура.2. Замърсяване с частици от отработени газове / Защо ЕКО-зони??

Какво е ЕКО-зона?

ЕКО-зоните са определени райони в градове и общини, за които поради по-силно замърсяване от частици (от изгорели газове) са въведени ограничения за движение. В тези еко-зони имат право да се движат само бедни на емисии МПС-та, които са маркирани със стикер. Целта на тези ограничения е да бъде намалено замърсяването на въздуха и то да достигне стойности под определена граница.

Как да разпозная една ЕКО-зона?

Обласите, които са замърсени особено от частици от отработени газове, трябва да са обозначени с пътен знак 270.1 като „ЕКО-ЗОНА”. Към това има допълнителни означения, които показват какви автомобили с какви еко-стикери има право на достъп. Краят на еко-зоната се обозначава с пътен знак 270.2.

3. ЕКО-зони в Германия

Какви наказания ме заплашват, ако въпреки забраната за движение преминавам с моята кола в една еко-зона?

Навлизането в еко-зона без съответния разрешен стикер се наказва с парична глоба започваща от 40,00 ЕВРО и наказателна точка.


Какво да правя, ако трябва да пътувам през една или повече еко-зони?

Ако за Вашия автомобил може да бъде издаде ЗЕЛЕН-стикер, няма нужда да се притеснявате. Ако за него обаче Вие получавате ЖЪЛТ или ЧЕРВЕН-стикер, то предварително трябва да се информирате за зоните, през които искате да пътувате, дали и за кога е планиранавтора респ. трета степен при която можете да пътувате със ЗЕЛЕН и ЖЪЛТ или вече само със ЗЕЛЕН стикер. Най-лесно това можете да го разберете от интерактивната карта на Германия и кликване върху съответната зона.

В случай, че не можете да вземете за Вашия автомобил еко-стикер, остава да продадете своя автомобил или да пътувате с него единствено извън еко-зоните.

В сила ли е забраната за движение в еко-зони през цялата година?
ДА – за досега намиращите се в план еко-зони. Възможно е обаче да бъдат определени и временни такива.

4. Класификация на МПС-та и стикери

За какво служат стикерите?
Еко-стикерите служат за идентифициране на автомобилите, които могат да пътуват в и през еко-зони.

Какви стикери съществуват?

– група на вредни емисии 1 : няма стикер (най-лошата група)

– група на вредни емисии 2 : ЧЕРВЕН стикер

– група на вредни емисии 3 : ЖЪЛТ стикер

– група на вредни емисии 4 : ЗЕЛЕН стикер (най-добрият възможен стикер)

Имам ли нужда от нов стикер всяка година?

НЕ, но ако пререгистрирате автомобила и той получи нов регистрационен номер или предното стъкло, на което е стикерът, е повредено / сменено, имате нужда от нов стикер. Върху стикера задължително се изписва регистрационният номер на автомобила, върху който е поставен.

Къде сте поставя стикерът?
На предното стъкло вдясно долу (погледнато от Ваша страна). НЕ на задното стъкло и също НЕ на табелата с номера.


Как и къде мога да получа еко-стикер?

Еко-стикерът за Вашия автомобил получавате след заявка (направена по електронен път, факс или на място) и предоставяне на необходимите документи от нас – ТЕХНОТЕСТ – на място или по пощата на посочен от Вас адрес, заедно с оригинал на фактура.

Какво означава върху стикера напр. А1234ВЕ ?
А1234ВЕ стои за фиктивен регистрационен номер. Трябва да се разясни, че в бялото поле на еко-стикера трябва да бъде вписан регистрационният номер на автомобила. Без вписването на номера стикерът е невалиден. Стикерът важи само за автомобила, чийто регистрационен номер е записан върху него. Този запис се звършва от организацията, която издава стикера. Т.е. не се предоставя стикер без записан върху него номер.

Какви документи трябва да представя, за да получа еко-стикер?
Напълно достатъчно е представянето на регистрационния талон или негово копие. Самият автомобил няма нужда да бъде представян. Така е напълно възможно веднага удобно и без да губите време да заявите при нас своя стикер.


Как се процедира при автомобили без двигател с вътрешно горене?
Моторни превозни средства без двигател за вътрешно горене (напр. електродвигател, горивни клетки) се класифицират към група на вредни емисии 4 (ЗЕЛЕН стикер). Те също трябва да имат еко-стикер, за да могат да навлизат в еко-зона.


Имам ли нужда от еко-стикер за своя мотоциклет?

НЕ, стикерът е задължителен само за четириколесни превозни средства.

Притежавам Quad/Trike. Трябва ли да имам за него стикер?
Зависи от това как е регистриран. Повечето Quads и Trikes са определени като „мотоциклет” и по този начин са изключени от съответната наредба. За тях важо свободното движение. Същото важи за регистрации като „селско- и горскостопански влекачи”. Quads и Trikes с регистрация като товарни МПС обаче попадат под изискванията за наличие на стикер.

5. Чуждестранни автомобили

Важат ли забраните за движение в германските еко-зони и за чуждестранни автомобили без стикер?
ДА, пътните знаци, които маркитрат влизането в еко-зона, спадат към общите и за всички валидни пътни знаци и важат също за чужденци итехните автомобили.

Как мога да получа стикер като собственик на регистрирано в чужбина МПС?
Подайте заявка при нас – на място на адрес ТЕХНОТЕСТ АД, София 1528, ул. „Поручик Неделчо Бончев” 10; по факс на номер 02-978 11 86 или с електронна поща на stikeri@technotest.bg. Към заявката приложете копие на регистрационния талон на автомобила, за да може да се извърши правилна оценка на неговата екологична категория. Ще получите стикера си в рамките на 3 – 8 работни дена.


Задължително ли трябва да имам стикер, за да мога да пътувам с моя автомобил за Германия?
Не, Вие можете да пътувате свободно за и в Германия и без стикер. За Вас ще бъде забранено движението само в обозначените еко-зони.


Какво ще ми се случи, ако като чужденец пътувам през еко-зона без стикер?

За някои зони и ма в сила т.нар. „преходен период”, но след него и за останалите еко-зони ще трябва да се подготвите за санкции започващи от 40,00 ЕВРО.

  1. Мога ли да карам със залепен Еко стикер за Германия или Австрия и през Еко зоните в Дания?

НЕ, това е позволено само с датски Еко стикер.

  1. Ще ми е необходим ли Еко стикер за Дания за кемпър с обща маса над 3.5т?

Ако МПС-то има повече от 9 седящи места, то да, защото според местната класификация, такива МПС спадат в М2 (превоз на пътници).

  1. Необходим ли ми е различен Еко стикер за всеки отделен град в Дания?

Не, Еко стикерът е един и той е валиден за всяка една Еко зона в страната, стига достъпът да е позволен за съответната категория стикери.

  1. Къде да поставя стикера и какъв е периода му на валидност?

Поставете го от вътрешната страна на челното стъкло, в долния ляв ъгъл. Ако регистрационият номер на МПС не бъде променян и/или не се налага смяна на челното стъкло, то стикерът е валиден за целия живот на МПС.

  1. Трябва ли ми Еко стикер за да карам по магистралите в Дания?

Не. Можете да влезете в Дания и да карате спокойно. Единствено не можете да навлизате в специално обособените и обозначени със знак Еко зони.

  1. Какво е транзитен маршрут?

В Копенхаген има обособен транзитен маршрут за камиони и отклоняване на транзитен трафик директно до фериботите в Нордхавнен. Транзитният трафик се отклонява по този специален маршрут, минаващ през Еко зоната и стигащ директно до Туборгвей. Тоест, няма нужда да закупувате Еко стикер ако пътувате единствено транзит през Копенхаген.

  1. Мога ли като фирма да поръчам няколко стикера накуп и да заплатя по банков път за всички наведнъж без да имам кредитна карта.

Да, можете да направите това директно чрез имейл stikeri@technotest.bg Имайте предвид, че този метод може да забави доставката на стикерите с 3 до 4 дни поради отчетността на постъпващите по банков път суми.

  1. Колко време отнема доставката на Вко стикер за Дания?

В повечето случаи отнема около 7-10 дена, но в много редки случаи и тогава, когато има много висока натовареност, може да отнеме и до 20 дни.

  1. Ако МПС-то ми не притежава ЕВРО категория 4 или по-висока, мога ли някак да получа право на изключение от общите правила?

Можете да се свържете с Датската Агенция за Защита на Околната Среда (Danish Environmental Protection Agency) за запитвания от такъв характер.

1. Общо

1.1. Трябва ли всеки автомобил да бъде маркиран с еко-стикер?

Маркирането е валидно за цяла Австрия и принципно е доброволно. Маркировката е необходима само, когато чрез наредба на областен управител е определена забрана за движение на база на екологични категории, от която е засегнат собственият Ви автомобил и когато искате да пътувате през такава област.

1.2. Какъв е смисълът и каква е целта на маркировката по отношение на отработените газове?

Тази маркировка дава по най-елементарен начин информация за това, към коя екологична категория спада даден автомобил. С нейна помощ един областен управител може да разпореди в наредба различни ефективни, целенасочени и контролируеми забрани за движение в зависимост от екологичната категория. С тези мерки в съответствие със Закона за имисиите в Австрия се цели подобряване на качеството на въздуха в дадена област и опазване на здравето на хората.

1.3. Къде мога да получа еко-стикер за Австрия?

За автомобили от категории M1 и N1 еко-стикери могат да бъдат закупени единствено в Австрия, след физически оглед на Вашия автомобил. Има оторизирани организации, които предлагат тази услуга. Можете да се свържете с нашия партньор TÜV SÜD Austria посредством уебсайта на компанията https://www.tuevsued.at.

За превозни средства от категории M2, M3, N2 и N3 (пътнически и товарни МПС) можете да се свържете с нас на място: ТЕХНОТЕСТ АД, София 1528, ул. „Поручик Неделчо Бончев” 10, тел. 02-973 91 40 и 973 91 81; по факс на номер 02-978 11 86 или с електронна поща на stikeri@technotest.bg

1.4. За кои стикери е в сила забрана за движение?

Самите еко-стикери не дават информация за ограниченията на движение. Те показват единствено екологичната категория на даден автомобил. Мярката, свързана с ограничение на движението, е регламентирана с наредба на управителя на дадена област в Австрия. За тези области можете да се информирате предварително от сайта или да се свържете с нас.

1.5. Колко често трябва да купувам еко-стикер за моя автомобил?

Стикерите са валидни за неограничен период от време. Достатъчно е еднократното им поставяне на автомобила. Дори и при смяна на собственика не е необходима смяната на стикера. Само ако стикерът е повреден (напр. счупено предно стъкло), може да се наложи закупуването на нов стикер.

1.6. Колко струва еко-стикерът за Австрия?

При нас стикерът струва 109,20 лв. (с ДДС), в която цена са включени разходите по обработване на Вашата заявка, определяне на екологичната категория на Вашето МПС, получаването на съответния стикер от Австрия и изпращането му на посочен от Вас адрес. При заявяване на по-голям брой стикери всеки 11-ти е безплатен.

1.7. Кой определя екологичната категория на един автомобил и кой определя какъв еко-стикер трябва да получи този автомоби? Кой издава еко-стикерите?

Издаването на еко-стикер става на база на техническа експертиза на вече регистрирано МПС и причисляването му към определена екологична категория от страна на оторизирани в Австрия организации като напр. TÜV SÜD Austria. За тази цел е необходимо да бъде предоставена документация от производителя на Вашето МПС или от негов оторизиран представител, заедно с регистрационния талон (част I). Ако такава документация не може да бъде предоставена, то Вашето МПС ще бъде класифицирано по датата на производство.

1.8. Къде трябва да бъде поставен еко-стикерът?

Еко-стикерът трябва да бъде поставен трайно от вътрешната страна на предното стъкло – отдясно и в непосредствена близост (до или под) на стикера за преминат периодичен технически преглед – и трябва да бъде добре видим от вън (т.е. извън тонирани области, ако има такива).

При регистрирани леки автомобили (категория М1) и товарни автомобили до 3,5 тона (категория N1) еко-стикерът се поставя само и единствено в Австрия от служител на официално оторизирана за тази цел организация.

При товарни автомобили над 3,5 тона и автобуси (категории M2, M3, N2 и N3) щампованият еко-стикер може да бъде поставен от собственика на негова лична отговорност или от негов уполномощен предствител.

2. Класификация по екологични категории

2.1. Какво трябва да направя, за да получа еко-стикер за Австрия?

За да получите при нас своя еко-стикер за МПС от категория M2, M3, N2 или N3, е необходимо да ни предоставите следните документи:

– свидетелство за регистрация – част I (голям регистрационен талон) на МПС;

– документ, удостоверяващ типовото одобрение на МПС – справка / писмо / декларация / удостоверение от производителя или негов упълномощен представител или CoC (сертификат за съответствие) – на английски или немски език;

– документ, удостоверяващ принадлежност на МПС към определена екологична (ЕВРО) категория като напр.: СЕМТ (ECMT Certificate), издаден от производителя или негов упълномощен представител – ЗЕЛЕН; COP или друг сертификат – от производителя или негов упълномощен представител – на английски или немски език Протоколи от периодични технически прегледи не се зачитат.

2.2. На база на какви характеристики се класифицират моторните превозни средства?

Класифицирането на едно МПС става въз основа на ЕВРО-стандартите за отработените газове, както са дефинирани от съответните ЕС-документи. Други определящи фактори са: самата категория на МПС-то – M или N; какъв двигател има (дизелов, бензинов или алтернативен).

2.3. Кои емисии са релевантни за класифицирането на МПС за еко-стикер?

При класифицирането за Австрия отработените газове се разглеждат цялостно.

Заедно с димността се вземат предвид напр. NOx – емисиите. Така в отделни области с по-силно замърсяване от такива емисии с наредба може да се постави ограничение по отношение на стойностите на NO2, с цел редуцирането им в съответната област.

2.4. Какво се случва, когато от приложените документи не става ясно към коя екологична категория спада даден автомобил?

Когато съществува съмнение по отношение на екологичната категория на дадено МПС, тогава то се причислява към по-ниската (по-лошата) категория, чието изпълнение е гарантирано. Когато не е ясно, дали един автомобил изобщо може да бъде причислен към някаква екологична категория, тогава за това МПС не се издава еко-стикер.

Когато данните за отработените газове липсват или са непълни и от приложените документи не може да се види екологичната категория, може да се извърши класифициране с помощта на датата на първа регистрация и на следната таблица:

ЕВРО 1

ЕВРО 2

ЕВРО 3

ЕВРО 4

ЕВРО 5

М1 (леки а-ли)

01.01.1987 – 31.12.1995

01.01.1996 – 31.12.1999

01.01.2000 – 31.12.2004

01.01.2005 – 31.08.2009

01.09.2009 – 30.08.2014

N1, група I

01.01.1987 – 31.12.1996

01.01.1997 – 31.12.1999

01.01.2000 – 31.12.2004

01.01.2005 – 31.08.2009

01.09.2009 – 30.08.2014

N1, група II

01.01.1987 – 31.12.1997

01.01.1998 – 31.12.2000

01.01.2001 – 31.12.2005

01.01.2006 – 31.08.2010

01.09.2010 – 31.08.2015

N1, група III

01.01.1987 – 31.12.1997

01.01.1998 – 31.12.2000

01.01.2001 – 31.12.2005

01.01.2006 – 31.08.2010

01.09.2010 – 31.08.2015

M2, M3, N2, N3

01.07.1992 – 31.12.1995

01.01.1995 – 30.09.2000

01.10.2000 – 30.09.2005

01.10.2005 – 30.09.2008

01.10.2008 – 30.09.2013

Случва се да липсват данни в регистрационния талон или да са грешни и тогава се определя категория „ЕВРО 0”. В такъв случай следва да се определят истинските показатели (чрез сертификат за типа, данни от производителя или негов пълномощник и т.н.)

2.5. Кога се приема, че един автомобил е с алтернативно задвижване, при което се щампова поле „А”?

Алтернативно задвижване имат автомобили с моновалентно задвижване с метан или изключително с електро-задвижване, както и хибридни електрически (pluginhybridelectric) автомобили, които при само чрез електрическото задвижване имат минимален обхват на движение от 50 км. При тези автомобили върху стикера се щампова поле „А”.

Автомобил, който не отговаря на критериите за алтернативно задвижване (напр. има бивалентно задвижване с метан или достига само 15 км при чисто електрическо задвижване), се маркира със стикер в съответствие със стойностите на отработените газове, както и съгласно приложимите екологични категории на сравнимите с него автомобили с бензинов или дизелов двигател. Тогава върху еко-стикера се щампова съответното поле „B“ или „D“.

2.6. Кой стикер получава автомобил само с електрическо задвижване?

Автомобил, който има само електро-двигател получава еко-стикер „ЕВРО 5”; това в момента отговаря на „най-високата” екологична категория, за която е предвиден еко-стикер. Щампова се поле „А”. Поле „Р” не се щампова.

2.7. Какво става, ако превозното средство е оборудвано с филтър за твърди частици?

Когато може да бъде доказано, че е налице филтър за твърди частици – поставен при производството или допълнителено вграден – на еко-стикера се щампова поле „Р”. При допълнително поставен филтър е необходимо обаче да се представят съответната експертиза за елемента (сертификат за съответствие) и подходящо доказателство (напр. фактура от сервиз), което да потвърди правилното му поставяне от специалист. Вграждането на филтър за твърди частици обаче не променя причисляването към съответна екологична категория, доколкото не могат да се потвърдят по-добри стойности на отработените газове посредством експертиза на газовете.

3. Разни

3.1. Какво се случва, ако се счупи предното стъкло на автомобила?

В такъв случай се загубва валидността на еко-стикера, но той може да бъде заменен с нов. С поставянето респ. предоставянето на еко-стикер се предоставя и едно потвърждение за класифициране. Показването на това потвърждение облекчава една повторна класификация и по този начи намалява разходите, които биха възникнали при втори еко-стикер. Ние препоръчваме да предоставяте това потвърждение също на евентуален нов собственик.

3.2. Има ли еко-стикер и за мотоциклети?

НЕ, еко-стикер има само за 4- и повече колесни МПС.

3.3. Може ли да се поставя еко-стикер и на автомобили, регистрирани в чужбина?

ДА, тези получават същата маркировка за екологична категория.

3.4. Другите еко-стикери (напр. в Германия) същите ли са като тези в Австрия?

Еко-маркировката в Австрия е принципно различна от тази в други страни. Напр. в Австрия при класификацията се взема предвид не само димността (частиците в отработените газове), но и целият спектър на елементите в отработените газове на автомобилите. Поради това при определянето на едно МПС към дадена екологична категория е без значение, дали върху него има вече друг (напр. германски) еко-стикер.

3.5. Какво се случва, когато се злоупотреби със стикер и напр. стикерът показва грешна екологична категория, която не съответства на тази на превозното средство?

Съгласно § 30 от Закона за имисиите в Австрия на този, който злоупотреби със стикер, се налага административна санкция. Това може да бъде парична санкция в размер до 7 270 ЕВРО.