Актуални и бъдещи забрани за товарни МПС в Австрия

^576DC9B30BB7C75E7C1CB7629E9D9EF0E4ADFDB7E97B0BCFA3^pimgpsh_fullsize_distr

AUSTRIA_2016_BANS_webopt

Кликнете на картата за цял размер.

 

Забраната за движение на товарни МПС с екологична категория „Евро 1” и по-ниска вече съществува в цяла Виена и в общините на източна Долна Австрия (Niederöstrerreich).

В Бургенланд (Burgenland) и в една голяма област на Долна Австрия е забранено изцяло движението на товарни МПС, регистрани преди 1991 г.

От 01 януари 2016 г. тази забрана е още по-строга: Във Виена и Долна Австрия забраната за движение вече важи и за товарни МПС с екологична категория „Евро 2”.

В много области на Щирия (Steiermark) вече е в сила забрана за движение на МПС с с екологична категория „Евро 2”, но за МПС с максимално допустима пълна маса от и над 7,5 тона.

От тази забрана за движение са засегнати следните пътни превозни средства:

Виена (Wien)
Всички товарни автомобили, независимо от масата на превозното средство – вкл. лекотоварни автомобили, ванове, фискални товарни автомобили ….. ако са регистрирани като товарни МПС (категории N1, N2 и N3).

• Екологична категория ЕВРО 2 и по-ниска: от 01.01.2016 г.

Долна Австрия (Niederösterreich)
Всички товарни автомобили, независимо от масата на превозното средство – вкл. лекотоварни автомобили, ванове, фискални товарни автомобили ….. ако са регистрирани като товарни автомобили (категории N1, N2 и N3)

• Екологична категория ЕВРО 2 и по-ниска: от 01.01.2016 г.

Горна Австрия (Oberösterreich)
Всички МПС от категории N2 и N3 (товарни автомобили с максимално допустима пълна маса над 3,5 тона)

• Екологична категория ЕВРО 2 и по-ниска: от 01.07.2016 г.

Щирия (Steiermark)
Товарни МПС над 7,5 тона, т.е. МПС от категории N2 и N3 с максимално допустима пълна маса над 7,5 тона

• Екологична категория ЕВРО 2 и по-ниска.

 

Издаване на ЕКО-стикери:

От територията на България, Еко-стикери за товарни ППС с пълна маса над 3,5 тона могат да бъдат закупени от ТЕХНОТЕСТ АД.
Автомобили с пълна маса до 3,5 тона включително могат да получат съответен еко-стикер след представяне за физически оглед в оторизиран местен сервиз/пункт за технически прегледи или в центровете на ÖAMTC (Австрийски авто-мото-туринг клуб) или TÜV SÜD-Австрия. За безпроблемно и правилно определяне на екологичната категория е необходимо представянето на всики регистрационни данни, отнасящи се до тази категория.

В центровете на ÖAMTC в Австрия еко-стикерът струва 25 Евро. Санкцията за нарушаване на забраната за движение или за движение без еко-стикер или с фалшив еко-стикер възлиза на 2180 Евро.