Имате въпроси? Обадете ни се на централа (02) 973 91 40, 973 91 81

Австрийски еко стикер

91.00лв.

Задължителни документи
Съгласно законодателството на Австрия, е задължително да предоставите посочените по-долу документи на превозното средство, за да можете да закупите стикер. Моля, качете сканирано копие на всеки от документите и натиснете бутона „Купи“, за да продължите с покупката.

Талон на автомобила *

Моля, прикачете снимка или сканирано копие на талона на автомобила. Без този документ не е възможно да направите поръчка.

(max file size 20 MB)

Сертификат за съответствие – CoC / Справка от производителя

(max file size 20 MB)

СЕМТ – ЕСМТ / СоР / ЕВРО Сертификат

(max file size 20 MB)

Важна информация за пътуващите до Австрия пътнически и товарни МПС

Проблемът с лошото качество на въздуха във Виена и околните й територии, както и в повечето провинции по източната граница Австрия, доведе до приемането на нови регулации в страната, касаещи вредните емисии от моторните превозни средства и важащи както за австрийските, така и за чуждестранно регистрираните МПС.

В резултат на съвместните усилия на водещи експертни компании и държавата в редица населени места са въведени т.нар. “ЕКО ЗОНИ”.

Преминаването с МПС от категории M и N с пълна маса над 3,5т. (пътнически и товарни) през тях е законово разрешено единствено с поставен на предното стъкло индивидуален ЕКО СТИКЕР.

МПС категории N2, N3, M2 и M3 (МПС за превоз на пътници и товари с пълна маса над 3.5т.) могат да получат Еко стикер на територията на България.

МПС категории M1 и N1 – леки пътнически и товарни МПС с пълна маса до 3.5т. към м.април 2016г. могат да се движат през обособените еко-зони БЕЗ СТИКЕР, но се очаква това да се промени към началото на 2017г. Тези регулации са приети с наредба на австрийското Министерство на селското и горско стопанство, околната среда и водното стопанство.

По-надолу можете да намерите информация за пунктовете в Австрия, където се издават Еко стикери за леки и товарни МПС.

От 01.01.2015г.,

Новите правила важат еднакво както за МПС с австрийска регистрация, така и за такива с чуждестранни регистрационни табели вкл. български!

Всичко, което трябва да знаете за Еко-стикерите в Австрия

Гр. Виена, провинцията около Виена, както и редица територии в Източна и Югоизточна Австрия вече попадат в такава Еко зона.

За Еко зони са обявени и участъци от пътно-транспортната мрежа в страната, включително части от основни транспортни коридори, минаващи през страната!

Преминаването през тях е разрешено единствено с поставен на видно място на предното стъкло Еко-стикер.

resizeWidth

Има 6 различни класа Еко стикери, според екологичната категория на МПС и други фактори при оценката.

Периодът на валидност на стикерите е неопределен. Стикерът следва да се поднови при необходимост от смяна на челното стъкло и/или пререгистрация на МПС.

Веднъж издаден и залепен, Еко стикерът е валиден за преминаване през всички еко-зони в Австрия, където въпросният екологичен клас се допуска*.

*Към момента, за преминаване през Еко зоната в и около Виена се допускат само товарни МПС със стикер ЕВРО-1 и по-висок. След 01.01.2016г., в същата ще бъдат допускани само МПС със стикер ЕВРО-2 или по-висок!

Можете да намерите списък с градовете и населените области, в Австрия, където към м.Април 2015г. са обособени еко зони тук (PDF).

AT Sticker

ВАЖНО! Шофьорът на МПС, преминаващ през Еко зона в Австрия без залепен на предното стъкло Еко стикер или със залепен неотговарящ на истината такъв, се наказва с глоба до €2180! В предвидените от закона наказания са включени също така отнемане на документи и/или ключове на МПС, както и принудително репатриране. Глобата за лице, което е използвало фалшиви данни за получаване на Еко стикер или което използва неправилна маркировка е €7270.

Стикерите за пътнически и тежкотоварни МПС с пълна маса над 3,5т. могат да бъдат поставяни от оторизирани за това лица и извън територията на Австрия, за разлика от товарни МПС с пълна маса под 3,5т., стикерите за които могат да бъдат издадени единствено на място в Австрия.

Всеки ЕКО-СТИКЕР разполага със защита и е свързан с рег. номер на МПС, за което се издава и не може да бъде ползван извън предназначение.

Поради голямото търсене, доставката на стикерите става за около 15 дни.

Собствениците на леки пътнически и товарни МПС (кетегория М1 и N1) могат да се движат с колите си през обособените еко-зони в Австрия БЕЗ ЗАЛЕПЕН ЕКО-СТИКЕР, но се очаква това да се промени към началото на 2017г. ТЕХНОТЕСТ ще уведоми своите клиенти посредством уебсайта ekozoni.eu за настъпили промени в прилагането на съответните нормативни уредби при първата налична информация за това.

Можете да откриете списък с пунктовете на ÖAMTC в Австрия, където можете да се сдобиете с Еко стикер

тук (PDF), както и карта с офисите TÜV SÜD-Австрия:

TUV_SUD_AUSTRIA_LOCATIONS

Как и къде можете да получите Еко стикер преди МПС да отпътува към Австрия?

За пътнически и товарни МПС с пълна маса над 3.5т. (категории M2, M3, N2 и N3), можете да получите своя Еко стикер след заявка, проверка на документи и заплащане, в срок до 15 работни дни на място в ТЕХНОТЕСТ АД на посочените в сайта координати или да Ви бъде доставен по куриер до желан от Вас адрес.

Физически преглед на МПС не е необходим.

Препоръчваме Ви да използвате формата за поръчка в сайта (намира се най-горе на тази страница), където можете лесно да качите сканирани или заснети копия на необходимите документи в съответните полета, да упоменете предпочитаната опция за доставка и начин за разплащане.

Бихте могли също така да пуснете заявка и да предоставите копия от необходимите документи на хартиен или друг носител на място в ТЕХНОТЕСТ АД всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа.

За повече информация можете да се свържете с нас като използвате контактната форма накрая на страницата.

Документи, необходими за да получите Вашия Еко стикер за Австрия от ТЕХНОТЕСТ АД

За да бъде издаден Еко стикер за Австрия на МПС категория M или N, с пълна маса над 3.5т., е необходимо да бъдат предоставени копия от описаните по-долу документи.

ВАЖНО! Моля, обърнете внимание, че освен задължителното Свидетелство за регистрация част I (голям талон), предоставянето на колкото се може по-обширен набор от поддържаща документация е КРАЙНО ЖЕЛАТЕЛНО! Експертизата и оценката на всяко МПС, както и респ. решението какъв цвят (каква категория) Еко стикер да бъде издаден за конкретния автомобил, се взима от нашите колеги в TÜV SÜD-Австрия. При липса на поддържаща документация, доказваща принадлежност на МПС към дадена “Евро” екологична категория и дадено одобрение на типа, има известен риск да бъде издаден по-нисък клас стикер, тъй като оценяването би се извършило по стандартизирана процедура според датата на първа регистрация на МПС.

Документи:

1. Свидетелство за регистрация – част I (голям регистрационен талон) на МПС;

2. Документ, удостоверяващ типовото одобрение на МПС – справка / писмо / декларация / удостоверение от производителя или негов упълномощен представител или CoC (сертификат за съответствие) на английски или немски език.

3. Документ, удостоверяващ принадлежност на МПС към определена екологична (ЕВРО) категория като напр.: СЕМТ – ECMT Certificate издаден от производителя или негов упълномощен представител – ЗЕЛЕН (протоколи от периодичните прегледи не се зачитат), COP или друг сертификат – от производителя или негов упълномощен представител – на английски или немски език

Цени на Еко стикери за Австрия

 

abgasplakette

ОписаниеЦена
Цена за 1бр. Еко стикер за Австрия – важи за МПС категория N и маса над 3,5т – независимо от екологичния клас91лв без ДДС / 109,20лв с ДДС
Всеки 11-ти стикер в рамките на една поръчка за един клент е безплатен.

Еко стикерът се поставя еднократно на предното стъкло на МПС и е с неограничен период на валидност. Преиздаване/подмяна на стикера се изисква, когато МПС бъде пререгистрирано или челното стъкло бъде сменено.

Еко стикерът важи за всички градове, провинции и пътища в Австрия, където е обявена Еко зона и където съответния клас стикер се допуска.

Не е необходим физически преглед на МПС.

ВАЖНО! Всеки Еко стикер се издава за индивидуално МПС и влиза като такъв в системите за контрол по пътя в Австрия.

При преминаване през Еко зона в Австрия без залепен на предното стъкло Еко стикер, или със залепен неотговарящ на истината такъв, водачът на МПС се наказва с глоба до 2180€! Възможно е отнемане на документи и/или ключове на МПС, както и принудително репатриране. Глобата за лице, което е използвало фалшиви данни за получаване на Еко стикер или което използва неправилна маркировка е €7270.

ТЕХНОТЕСТ получава доставки около 10-то, 20-то и 30-то число всеки месец, но срокът за доставка за всеки конкретен автомобил зависи от натоварването.

Ако се нуждаете от допълнителна информация, моля не се колебайте да се свържете с нашите специалисти на следните координати

 

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Относно

Вашето съобщение

Ако търсите информация за Еко стикери за Дания, кликнете тук.

Ако искате да поръчате Еко стикери за достъп до Еко зоните в Германия, кликнете тук.